FERO

fero
Hasło
ferō ferre tulī lātum
Definicja
nieść; wytrzymywać
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
45
Polish