FERE

fere
Hasło
ferē
Definicja
prawie
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
907
Polish