FELIX

felix
Hasło
fēlīx -īcis
Definicja
szczęśliwy
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
309
Polish