FELICITER

feliciter
Hasło
fēlīciter
Definicja
szczęśliwie
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
994
Polish