FATEOR

fateor
Hasło
fateor fatērī fassus sum
Definicja
wyznać; przyznać
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
689
Polish