FAMILIA

familia
Hasło
familia -ae f.
Definicja
dom; rodzina
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rodzina i domownicy
Frekwencja
943
Polish