fama
Hasło
fāma -ae f.
Definicja
plotka, fama
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
278
Polish