FACIO

facio
Hasło
faciō facere fēcī factum
Definicja
robić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
32
Polish