FACINVS

facinus
Hasło
facinus facinoris n.
Definicja
przestępstwo, zbrodnia, czyn
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
646
Polish