FACILIS

facilis
Hasło
facilis -e
Definicja
prosty
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
451
Polish