FABVLA_1

fabula
Hasło
fābula -ae f.
Definicja
opowieść, historia
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Pisanie/literatura/poezja
Frekwencja
966
Polish