EXTER

extremus
Hasło
extrēmus -a -um
Definicja
ostatni, najdalszy, końcowy
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
385
Polish