EXPERIOR

experior
Hasło
experior -perīrī -pertus sum
Definicja
próbować, doświadczać, sprawdzać
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
713
Polish