EXIGO

exigo
Hasło
exigō -igere -ēgī -āctum
Definicja
wypędzać; ściągać (pieniądze)
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
500
Polish