exercitus
Hasło
exercitus -ūs m.
Definicja
wojsko
Część Mowy
Rzeczownik: 4 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
267
Polish