EXERCEO

exerceo
Hasło
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum
Definicja
ćwiczyć, kształcić
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Sport
Frekwencja
576
Polish