EXEO_1

exeo
Hasło
exeō -īre -iī -itum
Definicja
wychodzić
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
597
Polish