exemplum
Hasło
exemplum -ī n.
Definicja
przykład, kopia
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
519
Polish