EXCIPIO

excipio
Hasło
excipiō -cipere -cēpī -ceptum
Definicja
wyciągać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
394
Polish