EX

ex
Hasło
ex, ē
Definicja
z (+ abl.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
26
Polish