ETIAM

etiam
Hasło
etiam
Definicja
też
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
67
Polish