ET_1/ET_2

et
Hasło
et
Definicja
i
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
1
Polish