ERROR

error
Hasło
error -ōris m.
Definicja
błądzenie; błąd
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
832
Polish