ERIPIO

eripio
Hasło
ēripiō -ripere -ripuī -reptum
Definicja
wyrywać; ratować
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
349
Polish