ERGO_2

ergo
Hasło
ergō
Definicja
więc
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
134
Polish