EO_1

eo
Hasło
eō īre iī/īvī itum
Definicja
chodzić
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
97
Polish