ENIM_2

enim
Hasło
enim
Definicja
bowiem
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
57
Polish