ELIGO_3

eligo
Hasło
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum
Definicja
wybierać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
942
Polish