EGREDIOR

egredior
Hasło
ēgredior ēgredī ēgressus sum
Definicja
wychodzić, wyruszać; czynić dygresje (+ abl.)
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
912
Polish