effundo
Hasło
effundō -fundere -fūdī -fūsum
Definicja
wylewać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
719
Polish