efficio
Hasło
efficiō -ficere -fēcī -fectum
Definicja
wykonywać; spowodować (+ ut + con.)
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
573
Polish