EDVCO_2

educo
Hasło
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum
Definicja
wyprowadzać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
935
Polish