edo
Hasło
ēdō ēdere ēdidī ēditum
Definicja
wydawać; wskazywać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
688
Polish