EDICO_2

edico
Hasło
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum
Definicja
oznajmiać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
996
Polish