ECCE

ecce
Hasło
ecce
Definicja
oto
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
643
Polish