DVO

duo
Hasło
duo duae duo
Definicja
dwa
Część Mowy
Liczebnik
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
221
Polish