DVM_2

dum
Hasło
dum
Definicja
podczas gdy (+ indic.); dopóki (+ con.); o ile (+ con.)
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
103
Polish