DVCO

duco
Hasło
dūcō dūcere dūxī ductum
Definicja
prowadzić; uxōrem dūcere, brać za żonę
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
133
Polish