DVBIVS

dubius
Hasło
dubius -a -um
Definicja
wątpliwy, sine dubiō, bez wątpienia
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Oszustwo
Frekwencja
528
Polish