DORMIO

dormio
Hasło
dormiō -īre
Definicja
spać
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
975
Polish