DONEC

donec
Hasło
dōnec
Definicja
aż do
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
771
Polish