DOLOR

dolor
Hasło
dolor -ōris m.
Definicja
ból, cierpienie
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
193
Polish