DOLEO

doleo
Hasło
doleō -ēre doluī
Definicja
boleć, cierpieć
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
785
Polish