DOCEO

doceo
Hasło
doceō -ēre -uī doctum
Definicja
nauczać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
393
Polish