DIVERSVS

diversus
Hasło
dīversus -a -um
Definicja
różny, różnorodny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
641
Polish