DISCO

disco
Hasło
discō -ere didicī
Definicja
uczyć się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
465
Polish