DISCIPLINA

disciplina
Hasło
disciplīna -ae f.
Definicja
nauczanie; nauka
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
982
Polish