DISCEDO_1

discedo
Hasło
discēdō -ere -cessī -cessum
Definicja
odchodzić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
726
Polish