DIMITTO

dimitto
Hasło
dīmittō -mittere -mīsī -missum
Definicja
odsyłać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
777
Polish