diligo
Hasło
dīligō -ligere -lēxī -lēctum
Definicja
kochać, lubić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Miłość
Frekwencja
973
Polish